Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Společnost Callis Inter s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, v souladu s obecným nařízením (EU 2016/679) o ochraně osobních údajů s ohledem na Vaše soukromí níže popisuje soubor předpisů a zvyklostí, které z hlediska Vašich osobních informací zpracováváme a můžeme shromažďovat především pro účely:

  • zaměstnání formou dočasného přidělení k uživateli 
  • zprostředkování práce prostřednictvím naší společnosti
  • operativního kontaktování Vás ohledně obsahu Vašich dotazů, preferencí či žádostí
  • zasílání novinek naší společnosti
  • zajištění rozvoje internetových stránek s cílem Vám umožnit, na základě Vašeho svobodného rozhodnutí, participovat na interaktivní funkcionalitě, a to na pokročilé úrovni s ohledem na co Vaši nejefektivnější prezentaci s ohledem na skutečnost, že tyto účely jsou nutné z hlediska našich legitimních zájmů, přičemž Vaše soukromé zájmy nejsou před těmito našimi v žádném případě upřednostněny. Zacházení s osobními daty, která by mohla být nebo budou oběma stranami vzájemně předány, bude v souladu s nařízením EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Z výše uvedeného vyplývá, že poskytování či sdílení obsahu osobních údajů třetím osobám se děje pouze při uplatnění našich kontrolních mechanismů, které jsou nastaveny na maximální možnou míru ochrany Vašich osobních údajů (tj. přísná a odpovídající technicko-organizační opatření a postupy sloužící k zabezpečení před neoprávněným přístupem k osobním údajům), avšak pouze za podmínky zachování mlčenlivosti třetích osob (zpracovatel, dodavatel, uživatel, zástupce, odpovědní zaměstnanci naší společnosti, orgány státní a výkonné moci), a dále za podmínky použití pouze na určitý účel, z něhož vyplývá náplň funkce třetích osob, přičemž poskytnuté osobní údaje nesmí být použity pro žádné jiné účely.

Osobní informace Vámi poskytované prostřednictvím kontaktních formulářů naší společnosti nejsou smluvními či zákonnými požadavky dány, ale je nutné z Vaší strany vzít na vědomí, že k odpovědi na Vaši žádost či na její splnění potřebujeme políčka, která jsou povinná a jsou označeny (*) vyplnit a potvrdit.

Vzájemná korespondence s Vámi bude s Vaším souhlasem zpracována a uchována v našich záznamech, stejně jako Cookies. I přes skutečnost uplatnění našich kontrolních mechanismů, které jsou nastaveny na maximální možnou míru ochrany Vašich osobních údajů Vás upozorňujeme, že přenos informací prostřednictvím IT technologií nemusí být úplně bezpečný. Na základě této skutečnosti bude jakýkoli přenos osobních informací probíhat na Vaše vlastní riziko.

Nakládání s Vašimi osobními údaji námi, na základě oprávnění EU, je prováděno s ohledem na:

  • naplnění povinností a zákonných nároků, a to ve veřejném zájmu, používáním jedinečné kategorie osobních údajů, vedoucí ke splnění zadání
  • naplnění povinností týkajících se informací doložitelně veřejně známých

Osobní informace Vámi poskytované budou uchovávány po delší dobu, tak abychom naplnili zákonné a regulační povinnosti, v závislosti na účelu, pro něž jsou údaje zpracovávány, neboť není možno stanovit, vzhledem k různým dobám uchování informací toto ve srozumitelné podobě (tedy dokud se to vyžaduje pro příslušný účel či realizaci našeho vzájemného obchodního vztahu, po dobu Vašeho souhlasu či pokud to bude vyžadováno příslušnými zákony pro uchování údajů). 

Dle platné legislativy máte i Vy svá práva týkající se ochrany údajů

Zpracovávání Vašich osobních informací je založeno na Vašem dobrovolném souhlasu a právu svůj souhlas kdykoliv odvolat (odvolání Vašeho souhlasu však nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracovávání), právu přístupu k Vašim osobním informacím, právu na získání jejich kopií, právu na opravu poskytnutých informací, právu být zapomenut a právu podat stížnost na naše zpracovávání Vašich osobních informací u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pro uplatnění Vašich výše uvedených práv a pro případné dotazy, týkající se tohoto tématu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu naší kanceláře na ochranu osobních údajů: callis.i.protection@seznam.cz nebo zasláním na adresu sídla naší společnost: Callis Inter s.r.o., Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1.

IP adresy a cookies

Pro správu systému shromažďujeme informace o Vašem počítači, včetně (jsou-li k dispozici) Vaší IP adresy, operačního systému a typu browseru. Jde o statistické údaje o tom, kdy a jak naši uživatelé procházejí stránky, a tyto údaje neidentifikují Vás ani žádnou jinou fyzickou osobu.

Ze stejného důvodu můžeme získat informace o tom, jak obecně používáte internet, pomocí cookies souborů, které jsou uchovávány na Vašem zařízení. Cookies nám pomáhají zlepšovat Internetovou stránku a poskytovat lepší a více personalizovaný obsah. Další informace o tom, jak na Internetové stránce používáme cookies, najdete v našich Pravidlech pro cookies.

Jestliže se o svůj počítač dělíte s jinými osobami, doporučujeme Vám nezvolit možnost „uložit mé údaje“, když Vám Internetová stránka tuto možnost nabídne.

Zasílání marketingových sdělení

V případě, že nám dáte dobrovolný souhlas, budeme Vám zasílat e-mailem tato sdělení.

Pro shromažďování Vašich osobních informací používáme formuláře, které ve většině případů obsahují políčko, které musíte zaškrtnout. Zrušení zasílání marketingových sdělení můžete zrušit buď zasláním e-mailu nebo funkcí „nechci již zasílat marketingová sdělení“.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE EU 2016/679 - GDPR

Odesláním svých osobních údajů souhlasím s jejich zpracováním v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU)2016/679, a to pro účely zaměstnání formou dočasného přidělení k uživateli či zprostředkování práce společností Callis Inter s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, které je platné s účinností od 25. 5. 2018.

Beru na vědomí, že údaje jsou uloženy a zpracovávány v personální databázi společnosti Callis inter s.r.o. v elektronické či fyzické podobě a mohou být přenositelné a zpřístupněné v nezbytně nutné míře jednak oprávněným zaměstnancům společnosti Callis inter s.r.o., zpracovatelům osobních údajů či potencionálním zaměstnavatelům s cílem zvýšení mé šance na mé uplatnění v budoucnu na pracovní pozice, které odpovídají mnou poptávané práci, stejně tak i pozice, které jsou nad rámec výběrového řízení či zákonným složkám dle platné legislativy v souladu s GDPR "O ochraně osobních údajů"a ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů společností uděluji na dobu 5 let a mohu jej kdykoli písemně odvolat.

Osobními údaji sloužícími pro naplnění účelu zpracování rozumím jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví rodinný stav, občanství, fotografie, IP adresa, telefon, email, číslo bankovního účtu, lokalizační údaje, osobní údaje dětí, souhlas rodiče, potvrzení o studiu mém, dětí, zdravotní stav včetně zdravotních omezení, pracovní neschopnosti, psychologické testy, soudní řízení, exekuce, převzetí formuláře na lékařskou prohlídku dle zákoníku práce, scan kartičky zdravotního pojištění, potravinářský či jiný potřebný odborný průkaz a další nezbytné osobní údaje nutné pro zpracování dle GDPR.

Současně pokud písemně požádám společnost, mám právo v souladu s platnou právní ústavou na poskytnutí informací o osobních údajích o mně zpracovávaných, jejich účelu, povaze, příjemcích těchto údajů, jakož i dalších práv dle (EU)2016/679. Případné porušení zabezpečení osobních údajů mohu nahlásit na adrese:callis.i.protection@seznam.cz

Potvrzuji, že jsem obeznámen se všemi svými právy v souvislosti s přístupem k mým osobním údajům (jejich doplnění, opravy údajů, možnosti obrátit se na ÚOÚ, práva být zapomenut, na výmaz) a že poskytnutí mých osobních údajů je dobrovolné, bez nátlaku a je poskytnuto za výše uvedenými účely právnické osobě správce Callis inter s.r.o..

Sídlo Vizovice

Callis Inter s.r.o.
Slušovská 13
763 12 Vizovice
+420 605 506 892
callis.inter@zln.cz

Pobočka Zlín

Callis Inter s.r.o.
Vavrečkova 5262
(areál Svit, budova 23)
760 01 Zlín
+420 731 504 663
callis.inter@zln.cz

Pobočka Nový Jičín

Callis Inter s.r.o.
Havlíčkova 2101/19
741 01 Nový Jičín
+420 604 227 371
callis@zln.cz

Copyright © 1993 - 2021 Personální agentura Callis Inter s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.